Monday, 16 September 2013

Ett nytt läsår med ungdomssamlingar & Gud

I lördags körde vi igång med våra ungdomssamlingar igen! Denna gång var temat "Ett nytt läsår med Gud".

Vi började kvällen med servering och fri samvaro. På menyn stod nybakt bröd, pålägg, frukt och kokostoppar...

När faten började gapa tomma blev det dags för själva mötet. Alan som var mötesledare ville se hur många som rymdes på en bänk.
Sen hade vi jätteskön lovsång med Julia, Mathias och Jakob. Efter det predikade Håkan Salo, med kvällens tema som ledord. Hans predikan handlade om att det är viktigt att vi från början visar var vi står, vad gäller vår tro, och att det är viktigt att vi tänker på hur vi lever som kristna.

På det hela taget var det en riktigt trevlig och givande kväll. Hoppas att de som deltog kan hålla med!

Som fotograf hade vi denna gång Mathias. Efter detta möte fick man också kryssa i en lista för om man var intresserad av att hjälpa till med någonting, exempelvis lovsång, lekar, multimedia eller servering - så om du vill bidra med något är det bara att ta kontakt!

Nästa egentliga ungdomssamling blir först den 12:e oktober, men redan nu på lördag, den 21:a september klockan 19, är det skördefest i Salem. Det blir musik av Lars Edberg & The Daybreak Rangers och lite grillfest på samma gång, så då hoppas vi på att ses där! Välkommen!


No comments:

Post a Comment